Menu

Witrektomia

Wykonujemy również zabiegi witrektomii dla pacjentów z chorobami siatkówki. Witrektomia, inaczej chirurgia szklistkowo-siatkówkowa dotyczy zabiegu na chorobowo zmienionym ciele szklistym (łac. corpus vitreum), galaretowatej substancji wypełniającej tylną komorę oka.


Najczęstszymi wskazaniami do witrektomii są:

  • odwarstwienie siatkówki

  • błony nasiatkówkowe

  • krwotoki do ciała szklistego (w przebiegu cukrzycy, zakrzepów, urazu, zmian zwyrodnieniowych)

  • otwór plamki

  • proliferacyjna witreoretinopatia

  • zapalenie wnętrza gałki

  • ciała obce wewnątrzgałkowe

Zabieg witrektomii polega na wycięciu zmienionego ciała szklistego. Chirurg wykonuje w znieczuleniu miejscowym 3 niewielkie nacięcia twardówki (tzw. sklerotomie), przez które wprowadza do wnętrza gałki ocznej narzędzia chirurgiczne. Po wycięciu ciała szklistego gałkę oczną wypełnia się jałowym płynem (ew. mieszaniną gazów lub olejem silikonowym), który z czasem ulega samoistnej wymianie na wtórne ciało szkliste.

Operacyjnie leczymy również jaskrę. Interwencja chirurgiczna jest przeprowadzana, gdy metody leczenia zachowawczego nie przyniosły pożądanego efektu. Celem każdego takiego zabiegu jest zatrzymanie postępu choroby.

Za „złoty środek” w leczeniu zabiegowym jaskry uchodzi trabekulektomia. W założeniu ma na celu utworzenie nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka, a tym samym obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Koncentruje się na utworzeniu niewielkiego uniesienia na gałce ocznej pod powieką górną oraz na trójkątnym wycięciu tęczówki przy jej nasadzie (irydektomii przypodstawnej). Po operacji u chorych obserwuje się długotrwałą kontrolę ciśnienia wewnątrzgałkowego. Operacja nie przywraca wzroku.